7/6/11

OPOSICIÓ: 1 plaça de Tècnic de comunicació municipal. Barberà del Vallès (Barcelona)

OPOSICIÓ: 1 plaça de Tècnic de comunicació municipal. Barberà del Vallès (Barcelona)

No hay comentarios: